Doradztwo

Audyty

Wdrożenie nowych technologii czy modernizacja procesów w biznesie, musi być poprzedzona Audytem, który przedstawi zobrazuje wąskie gardła czy miejsca, dla których IT przyniesie mierzalny zysk. Ów proces ma zawsze miejsce, aby w maksymalnie wesprzeć działalność biznesową. I w finalnym rozrachunku wykazać korzyść po wprowadzeniu zmian.

W zależności od określonych potrzeb, proces analizy określany audytem, może być wykonany na różnych etapach: przed wdrożeniem, w trakcie otwartego projektu czy audyt powdrożeniowy.
Dzięki audytowi można określić wymierne zyski czy też straty, usprawnić procesy w codziennych zadaniach, wykazać niedoskonałości i określić plany naprawcze dzięki uzyskanym wskazówkom.

Zarządzanie Projektami IT

RODO

Certyfikacja ISO

Planowanie Serwerowni

Ewidencja Czasu Pracy RCP

ERP w Przedsiębiorstwie